Coronavirus

Belangrijke COVID-19 huisregels

Wij realiseren ons dat de huidige situatie zeer ongewoon is en voortdurend verandert, maar u kunt er op vertrouwen dat wij alles doen in het belang van uw gezondheid en welzijn door de nodige aanpassingen voor uw veiligheid te doen in onze praktijk.

Elkaar veilig en gezond houden tijdens uw afspraak
Uw gezondheid heeft onze hoogste prioriteit. Onze goed geschoolde medewerkers doen er alles aan om onze praktijk zo veilig mogelijk te maken voor iedereen die tandheelkundige zorg nodig heeft. U kunt ons helpen door enkele eenvoudige maatregelen te nemen en daarmee een bijdrage leveren aan de veiligheid van iedereen.

Voor uw afspraak
Als u tekenen van COVID-19 vertoont (zoals koorts, keelpijn, benauwdheid, droge hoest, verlies van reuk en smaak), neem dan telefonisch contact op met de praktijk, wij maken graag een nieuwe afspraak met u.

Aankomst voor je afspraak bij de praktijk
Vanaf heden is het dragen van een mondkapje voor iedereen vanaf 13 jaar binnen de praktijk verplicht, behalve in de behandelstoel en tijdens het spoelen met waterstofperoxide. Wij vragen u het mondkapje al te dragen voordat u de praktijk binnenkomt. Wees stipt en kom op tijd op uw geplande afspraak om te voorkomen dat er meer patiënten dan toegestaan in de wachtkamer moeten wachten.

Verdere huisregels:

 • Kom alleen naar de praktijk.
 • Desinfecteer de handen bij binnenkomst en zorg daarna dat u niets meer aanraakt.
 • Houd een afstand van ten minste 1,5 meter tot andere patiënten en onze medewerkers, inclusief de receptioniste.
 • Beperk het meebrengen van jassen en tassen zo veel mogelijk.
 • Gebruik geen mobiele telefoon.
 • Vermijd het gebruik van het toilet.
 • Volg eventuele aanvullende veiligheidsinstructies die in de praktijk worden weergegeven op.

Na uw afspraak

 • Ontsmet uw handen en verlaat de praktijk zo snel mogelijk.
 • Voor het maken van een nieuwe afspraak kunt u ons ook bellen, hierdoor wordt drukte aan de balie voorkomen.
 • Als u in de dagen na uw afspraak, met name hoest of koorts klachten krijgt, geef dit dan zo snel mogelijk telefonisch aan ons door.

Bedankt voor uw hulp om iedereen veilig en gezond te houden.

 

Important COVID-19 house rules

We realise that the current situation is very unusual and constantly changing, but you can rest assured that we are working on your health and well-being at all times by making the necessary adjustments for your safety in our dental office.

Keeping each other safe and healthy during your appointment.
Your health is our utmost priority. We’d like to reassure you that our staff is trained to take all the necessary measures to protect you and ourself. Below are some easy steps that can help prepare you for your next appointment.

Before your appointment
If you are displaying any signs of COVID-19 (fever, sore throat, shortness of breath, dry cough, loss of smell/taste), please reschedule your appointment. If you’re wearing aligners, please take them off at home and bring them in your storage box. Don’t forget to wash your hands thoroughly before leaving home and visiting our dental office.

Arriving for your appointment
From now on it is mandatory to wear a mouth mask in our dental office for everyone from the age of 13. Only in the dental treatment chair and during and after rinsing with hydrogen peroxide ín the treatment room are you allowed to take off your mouth mask. Please wear your mask before entering our dental office and be punctual and arrive at your scheduled appointment time to avoid additional patients in the waiting room.

Please also follow these house rules:

 • Arrive alone
 • Upon entering, disinfect hands and then fold your hands together so you avoid touching anything
 • Keep a distance of at least 1,5 metres from other patients and our staff, including the receptionist.
 • Avoid bringing unnecessary coats and bags with you
 • Do not use a mobile phone
 • Avoid using the bathroom
 • Follow any additional safety instructions displayed in our dental office

After your appointment

 • Disinfect your hands and leave straightaway.
 • If you need to schedule another appointment, you can also call us, this will help avoid crowds at the counter.
 • If you feel unwell in the days after your appointment, especially if you have developed a cough or fever, please call to inform us.

Thank you for your support in keeping everyone safe and healthy

 

 

Zelftest: Corona-vragentest

Heb ik corona, wat moet ik doen? De corona-vragentest geeft u op een makkelijke manier informatie en advies over corona. De test is gemaakt door het Nederlands Huisartsen Genootschap, de wetenschappelijke vereniging van huisartsen in Nederland.

Start de test

Thuisarts.nl

Veel informatie kunt u vinden op de website Thuisarts.nl. U leest daar bijvoorbeeld wanneer u de huisarts moet bellen en wat u kunt doen om besmetting te voorkomen.
Ga naar thuisarts.nl

Landelijk informatienummer

Van 08:00 tot 20:00 uur kunt u met al uw vragen over corona terecht bij het landelijke informatienummer van het RIVM: 0800-1351

0800-1351 Bel informatienummer

Overige nuttige links

Uitleg over het coronavirus. In makkelijke taal.